<<< Povratak na sadržaj Metafizičkog zakonika sudbine
<<< Povratak na UVODNIK

UVODNO SLOVO AUTORA

Valja odmah raščistiti nekoliko mogućih nedoumica čitalaca, što smatram za svoju dužnost.

Prvo: ja u stvari nisam autor ove knjige – već njen priređivač. Naravno, knjižicu jesam napisao ja lično i samostalno; ona je, dakle, moja intelektualna svojina i ja raspolažem svim autorskim pravima u vezi sa njom. Prema tome, sasvim je logično i u skladu sa izdavačkim pravilima i običajima što sam potpisan kao autor. Ali, metafizičke zakone nisam ja izumeo - NJIH JE DAO BOG, a ja sam se samo potrudio da ih priredim za najširi čitalački krug. Prema tome, smisleno je da čitaoci stavljaju moguće primedbe u vezi sa tim mojim načinom predstavljanja metafizičkih istina, ali ne i u vezi sa samim istinama - jer one su takve kakve jesu, bez obzira šta će ko o njima da misli. Može sve to i drugačije da se napiše - možda bolje ili lošije - ali bi, svejedno, metafizički zakoni ostali to što jesu: METAFIZIČKI ZAKONI.

Drugo: naivan je svako ko pomisli kako je ova knjižica jedan od načina da se zaradi novac. Izdavači traže ono što „narod voli“, a ogromna većina naroda ne želi da se bavi metafizikom. Dobro, to je stvar ličnog izbora - pa makar taj izbor bio  i na sopstvenu štetu. Ali, koliko sam uspeo da saznam, niko u svetu dosad nije sakupio i formulisao metafizičke istine koje imaju značaja za ljudsku sudbinu - i to na jasan način,  lišen svake ideološko-filozofske, religiozne ili bilo kakve druge  pristrasnosti.

Metafizičke spoznaje do kojih sam došao naprosto su tražile „ventil“ na duši i način na koji će „izaći napolje“, poput ptice gajene u kavezu. Kada sam „otvorio“ taj ventil, počela je da „ističe“ RACIONALNA I HUMANA METAFIZIKA. U ovoj knjižici dat je jedan „izvadak“ metafizičkih spoznaja - date  su metafizičke istine uz pomoć kojih čovek može upravljati sopstvenom sudbinom, odnosno izgrađivati svoju dušu, čuvati je od prljavština i koristiti se sopstvenim unutarnjim moćima. Ovo je svrha knjižice - a ne zarada. Novac će sam doći u onoj meri u kojoj to bude imalo metafizički utemeljenu svrhu.

Treće: niti je ova knjižica utemeljenje nekog novog religioznog učenja, niti je potpora nekoj od već postojećih religija, a takođe ne predstavlja ni zasnivanje novog filozofskog ili ideološkog sistema. Ono što je u njoj dato može da pripada svakom, a niko, opet, zbog toga ne mora da se odriče sopstvenih ubeđenja - svako može da se svrstava gde god želi, prema svojoj volji i sopstvenom nahođenju. Svetu je dosta obezduhovljenih ideoloških i religioznih podela, koje su ljudima nanele više zla nego što su svi proroci i propovednici skupa namenili „grešnom“ čovečanstvu zbog „neposluha“ i „pogrešnog“ svrstavanja. Čemu praviti još podela među ljudima? A čemu, opet, tražiti i da svi ljudi isto misle i čine? Jer, jedinstvo različitosti čini osnovu Harmonije Sveta.

Naravno, mnoge od metafizičkih istina na određen način su „ugrađene“ u postojeća religiozna učenja (i Božje zapovesti predstavljaju svojevrstan izraz metafizičkih zakona), odnosno u velike misli osnivača religija i naročito umnih i produhovljenih ljudi. Stoga se, recimo, u ovoj knjižici pominje Hrist i Njegovo Učenje, jer On je u stvari izvrsno vladao metafizičkim istinama i moćima. Ali, ne treba misliti da se Hrist pominje kako bi bile „poduprte“ neke religiozne dogme, ili nekakva druga učenja i shvatanja. Govoriti o metafizičkim (duhovnim) istinama, a ne pominjati Hrista - bilo bi jednako glupo kao i danima uporno žedan kopati bunar pored izvora, a nijednom ne piti vode. Druga je stvar što su mnoga religiozna učenja bila prekrajana po „meri“ i volji svakojakih „autoriteta“, što su velike misli interpretirane kako se kad i kome prohtelo i što je čak i Hristovo Učenje, koje je čovečanstvu pokazalo PUT SVETLOSTI I SPASENJA bez obzira na religiozne podele, takođe neretko izobličavano i po volji nekih ovozemaljskih „moćnika“ i „pametnjakovića“ čak pretvarano u sopstvenu suprotnost. Čime bi se, inače, mogli objasniti verski ratovi, inkvizicije, deljenje „Božje pravde“ mačem i nasiljem, vojevanje „u Ime Božje i Hristovo“ i druge užasne ljudske gluposti, totalno suprotstavljene baš Bogu i Hristovom Učenju. Prava vrednost metafizičkih istina i jeste u tome što su lišene takvih bogohulnosti, namerno smišljenih da se njima opravdavaju grešne ljudske misli i   postupci.

Četvrto: predstavljene metafizičke istine nisu proizvod nikakvih „salonskih“ mudrovanja, niti nedostatka „pametnijeg posla“. Ovo takođe nije ni nekakva moja „lična“ filozofija, premda svaki čovek ima prava na zasnivanje sopstvenih pogleda na Svet. Ali moram reći, zarad čitalačke radoznalosti, da metafizičke istine u mom životu dejstvuju besprekorno - ja i na ličnom primeru imam dokaze za njihovu realnost. Međutim, metafizički zakoni odnose se podjednako i na one koji ih uopšte ne poznaju. U tome niko nema ni privilegije ni popuste. Kada se pažljivo prouči način razmišljanja i ponašanja bilo kog čoveka, i kada se sve to uporedi sa onim što mu se dešava u dužem vremenskom periodu - svakako će se ustanoviti precizno funkcionisanje metafizičkih uzročno-posledičnih veza. Ovo svako sam može da proveri i na sopstvenom primeru. Osim toga, iako su metafizičke istine međusobno povezane - na svakoj posebno može se izgraditi čitava jedna nauka.

U ovoj knjizi najpre su data četiri osnovna metafizička zakona, a ostali zakoni na njima se zasnivaju ili su s njima u vezi. Zakoni humane racionalne metafizike, koji u stvari predstavljaju metafizičke zakone ljudske sudbine, dati su u 185 tačaka, razvrstanih prema ključnim pojmovima. Tu se nalazi mnoštvo metafizičkih istina univerzalnog značaja. Ali, niti je to konačan „spisak“ metafizičkih istina, niti je ovde o svakoj pojedinačnoj istini iscrpljeno sve što može da se kaže. Ova knjiga je u stvari samo skraćen pregled metafizičkih zakona koji imaju značaj za „oblikovanje“ ljudske sudbine, ali je i kao takva sasvim dovoljna za svakog ko je ozbiljno shvati. „Vrata“ metafizike nikom nisu zatvorena, jer u njoj „ima mesta“ za svakog. Nije ni važno šta će se kojim imenom zvati i odakle će ko poći - ali metafizičke istine može da otkriva i promišlja svako ko to iskreno želi, ne menjajući pri tom svoja religiozna, filozofska i druga opredeljenja. Metafiziku, dakle, prevashodno treba shvatiti KAO NAUKU koja pripada SVIMA i kojoj pripada SVAKO. Onim što je dato u ovoj knjizi niko ne treba da se opterećuje na bilo koji način - to nije njena svrha. Metafizičke istine treba čitati i o njima razmišljati potpuno opušteno, bez grča i prisile, a takvo čitanje već je i samo po sebi blagotvorno. Ova knjižica, koja u isto vreme predstavlja i svojevrsnu amajliju svome vlasniku, mnogima će doneti radost - to pouzdano znam. Unapred se radujem zbog toga i smatram da mi je to već nagrada.
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved