<<< Povratak na PONUDNIK

Usluge

Rubrika će se popunjavati informacijama o pojedinačnim uslugama koje će se pružati zainteresovanim posetiocima sajta i ostalim korisnicima, vezano za oblasti racionalnometafizičkih disciplina, kao što su: numeronika, kompleksna kolektivna i personalna futurologija i futuronika, individualizovana metafizička analitika, konsultantske usluge u oblasti racionalne metafizike, SIRIJUS metodologija prosmišljavanja, analitika metafizičkog abdakovanja... Zainteresovaniposetioci sajta i ostali potencijalni korisnici moći će da dobijaju  detaljnije informacije o mogućim uslugama preko ove rubrike, kao i pojedinačno preko odeljka KONTAKTNIK. Važno je napomenuti da je metodologija pružanja ovakvih usluga veoma komplikovana i specifična,  te kao takva i veoma nepodesna za masovniju upotrebu. Stoga će se ona i dalje razvijati i usavršavati, obzirom da će u nastupajućem Dobu Smisla imati ogroman značaj i za mnoge biti neophodna. Ovo je ujedno i  jedina vrsta usluga u kojoj se i sam naručilac metafizički povezuje sa metamedijalnim ostvarenjem ISTINIK. Naročito je važno imati na umu da racionalnometafizičke usluge koje će biti nuđene imaju DUHODEJSTVENO-SMISLOTVORNI KARAKTER i kao takve ne mogu se naručiti NIGDE DRUGDE I NI NA KOJI NAČIN osim posredstvom sajta ISTINIK, odnosno isključivo kod njegove Komande i Autora. Apsolutno NIKO drugi nema znanje niti ovlašćenje da takve usluge pruža, pa se svaki takav pokušaj unapred može smatrati prevarom! Naravno, ne treba posebno naglašavati da će pokušaj takve prevare izazvati žestoku odmazdu metafizičkih sila. Ukoliko nekada bude nekakvog prenošenja ovakvih znanja na nekog drugog, potencijalni korisnici o tome će takođe biti obavešteni preko sajta ISTINIK.
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved