UPOZORILO

Potrebno je pročitati ZAŠTITNICU, ukoliko nije pročitana.

UPOZORILO sadrži veoma bitna upozorenja koja bi svaki posetilac ovog sajta, odnosno čitalac Istinika, morao da ima na umu pre nego što nastavi sa čitanjem. Otud ga  treba pažljivo pročitati i dobro utuviti.
 1. Odgovornost je na posetiocu ako štogod preskoči od UPOZORILA i ode dalje kroz sajt!

 2. Odricanje odgovornosti u vezi sa Istinikom:

  • Ideje, stavovi i  mišljenja izneti na ovom sajtu nisu okrenuti ni protiv koga i ni protiv čega, nemaju za cilj vređanje, omalovažavanje niti nipodaštavanje po bilo kojoj osnovi, ne dovode u pitanje ničija uverenja i opredeljenja bilo koje vrste, te se, stoga, Autor i Komanda sajta ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakve upotrebe i zloupotrebe sadržine sajta od strane bilo koga, pogrešna tumačenja i interpretacije, eventualna iskrivljavanja, parcijalna vankontekstna citiranja, kao i za bilo kakav pristup, navod i upotrebu koja bi nekom mogla zasmetati na bilo koji način;

  • Izneti stavovi, mišljenja, tumačenja i ostalo što čini sadržaj sajta nije namenjeno da se koristi u svrhe lečenja, sprečavanja bolesti i očuvanja zdravlja,  te Autor i Komanda sajta ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih takvih korišćenja.

 3. Autor Miroslav Mika Marković, kao vlasnik sajta, isključivi je vlasnik svih autorskih prava u vezi sa ovim sajtom, njegovim sadržajem i svim ostalim što se tiče metamedijalnog ostvarenja Istinik. Svako može da citira i prenosi delove sadržaja Istinika, uz precizno navođenje izvora, odnosno kompletne veb adrese, kao i da postavlja linkove ka ovom sajtu. Ali niko nema pravo da krade ideje, prisvaja specifičnu terminologiju i čini snične nepodopštine. Zaštićena je i sama ideja metamedijalnog stvaranja, konceptualno i terminološki, i neka se niko ne  „pravi lud“ u vezi sa ovim pitanjima!!!

 4. Postoje jaki razlozi zbog kojih se Istinik pojavljuje u ovo vreme, na ovim prostorima, na ovom jeziku, sa ovakvim načinom i stilom izražavanja, u ovakvoj formi, sa ovakvom koncepcijom... Ovde je sve dato u smislu „UZMI – ILI OSTAVI“! Kome se ne sviđa, ne mora da čita i neka zaboravi da je išta video. Ako neko želi nekakav drugačiji ili svoj „istinik“, onda neka osnuje sopstveni sajt, neka smisli drugačiju koncepciju, formu i ime (ali nikako plagijat ovog Istinika), neka bude i sam originalan na neki svoj način – pa neka tamo postavlja šta mu bude volja! Na ovom sajtu posetioci neće moći da postavljaju svoja mišljenja, priloge i komentare. Neka to učine negde drugde, ako misle da je potebno. Kontakt sa Komandom Istinika i Autorom može se ostvariti isključivo preko odeljka Poveznica u sekciji IZLOG, i to isključivo pod tamo propisanim uslovima.

 5. Ako se kome ne sviđa rečnik, stil i govor u Istiniku, neka zna da traganje za istinom najpre ne trpi šarene laže, ukrase i ulepšavanja. Stoga, pojavu navodno ružnih reči i svega što bi se moglo učiniti neprimerenim, treba smatrati neophodnom stvaralačkom slobodom. Kome se ne sviđa, neka zaboravi Istinik i potraži nešto „lepše“.

 6. Svako ko poželi da polemiše u vezi sa onim što pronađe na ovom sajtu, mora znati da je u pitanju umetničko ostvarenje, knjiga u nastajanju, te bi to bila polemika sa likovima iz knjige, i to knjige koja nije dovršena, niti mora biti dovršena. Tako će polemičar od sebe načiniti budalu, na šta ga na vreme valja upozoriti, ali i preventivno upitati zašto ne polemiše sa likovima iz neke od mnogo miliona dosad objavljenih knjiga (?). Takođe, moguće je da polemičar ili kritičar, makar se oglasio samo pred jednom jedinom osobom u vezi sa Istinikom, metafizički uđe u metamedijalno stvarnosno polje ovog ostvarenja i postane sastavni činilac matrice likova i događaja, nakon čega će njegova stvarnost početi da se ukršta sa stvarnošću Istinika. Ovo može biti korisno za njega, ali može biti i štetno – zavisno od toga da li mu je stav prema Istiniku pozitivan ili negativan. On u svakom slučaju može lako da postane lik iz Istinika, iako se kao takav čak i ne mora pojaviti u samom Istiniku. Nekima to može biti cilj, ali posetioce na vreme valja na ovo upozoriti.

 7. Ovo što sledi ne treba shvatiti kao pretnju, već kao dobronamerno upozorenje: ISTINIK, odnosno njegov Autor, Komanda i svi saradnici METAFIZIČKI SU ZAŠTIĆENI MNOGOSTRUKO (iz samog Istinika vremenom se može saznati šta ovo znači), što je već naglašeno u ZAŠTITNICI. Metafizičke sile su aktivni metamedijalni entiteti koji mogu da se menifestuju u svakoj realnosti, to su duhodejstveno-smislotvorne OSTVARE koje će vazda štititi svog duhodejstvenog ostvaritelja i smislotvornog ustvrditelja, odnosno ostvarnika i ustvrdnika (ovo su sve zaštićeni pojmovi!). Otud će se metafizičke sile obrušiti na svakog ko se makar samo u mislima suprostavi Istiniku kao njihovoj matrično-dejstvenoj bazi, a pogotovo na onoga ko makar i pomisli štogod rđavo Autoru  Istinika i njegovim saradnicima, odnosno Komandi ovog sajta. Stoga bi svako ko počne osećati nekakvu odbojnost prema Istiniku i onima koji ga stvaraju, morao odmah da zaboravi šta je pročitao, kako ne bi došao u iskušenje da štogod rđavo preduzme ili naumi, pa čak i pomisli. U suprotnom, sleduje mu ODMAZDA METAFIZIČKIH SILA, koja ga može već u ovosvetovnoj stvarnosti skupo koštati i uništiti. Od nje ne može pobeći čak ni posle ovozemaljskog života, nego će odmazda čekati  i njegovu eteričnu, astralnu ili mentalnu formu nezemaljske inteligencije. Teško da neko sebi u životu može učiniti išta lošije, nego da kakvom nepromišljenosću i idiotlukom u vezi s Istinikom, njegovim Autorom i saradnicima, izazove odmazdu metafizičkih sila. Ko ne veruje – neka proba, pa će se sam uveriti da ovo nisu prazne priče, mada niko ne bi smeo da čini takav eksperiment! Naročito je važno istaći da NIKAKVE ovozemaljske moći, pozicije niti osobine ne predstavljaju apsolutno NIKAKVU zaštitu pred metafizičkim silama, niti ikakvu zaštitu pruža pripadnost bilo kojoj  ovozemaljskoj organizaciji. Ne smeju se na takav način mešati svetovi! Neka se rđavi, „moćni“ i nadmeni bave  jedni drugima, a  uzvišenih stvarnosti neka se klone! Istinik nije tvorevina njihovih svetova, već SVETA UZRASLIH DUŠA, pa svetovi interesa, sitnodušja i bezduhovlja protiv njega nemaju šanse i mogu samo sebe uništiti. Uostalom, ko ne veruje – takođe ima šanse da postane lik u Istiniku, pa čak da uđe u njegov Likokaz kao negativac, a onda sa onim što mu se događa da dospe  u  Ostvarnik, što znači da mu se ostvarilo ono što svakako nije želeo, ali tad će mu dockan biti. Koga, dok ovo čita, već počinje da nagriza sumnja i da mu se stvaraju rđave primisli („kakvo je ovo lupetanje“ i tome slično) – neka odmah obustavi čitanje i o pročitanom neka više ne razmišlja! UPOZORILO jeste osnovni „filter“ Istinika, ima toliko drugih istina i „istina“ – pa neka bira!

 8. Valja ponoviti da je ISTINIK metamedijalno umetničko ostvarenje, koje ne mora i ne treba da bude po svačijoj meri, ukusu i želji. Kome se ne sviđa neki roman, film, pesma, slika... – ne mora da čita, gleda ili sluša. Svako može da potraži nešto što mu više odgovara – a o ukusima se ne raspravlja. Stvaralac ima pravo da se u svom delu iskaže shodno svojim merilima i svako ko pokuša da mu to pravo ospori prikazuje sebe malim, nemoćnim i bezvrednim! Ipak, istine radi, treba naglasiti da ISTINIK nije delo koje se bavi okultizmom, ezoterijom, magijom, parapsihologijom, niti bilo kakvim opsenarijama, već – naprotiv – ovo delo razobličuje razna kvaziduhovna zamlaćivanja. Iza njega ne stoji nikakva sekta, pa čak ni religija, iako se može smatrati da Istinik, i pored određene terminološke, stilske i koncepcijske osobenosti, u izvesnom smislu podupire velika religiozna učenja. Svako ko pokuša ISTINIK da prikaže kao nekakvo magijaško, ezoterijsko, sektaško ili neko slično delo, takođe će sebe uvući u igru metafizičke odmazde i učiniti sebe negativnim likom samog Istinika. Opet treba ponoviti: ovo nije pretnja i takvi likovi Istiniku su čak  potrebni, kako bi se metamedijalna igra zaplela i postala zanimljivija, što sve treba da doprinese potvrđivanju, iznalaženju i pokazivanju duhodejstveno-smislotvornih istina. Ali, bilo bi nepošteno, a time i potpuno suprotno svrsi Istinika, kad bi se to prećutalo. UPOZORILO se i daje zbog poštovanja SLOBODNE VOLJE – te Božanske Iskre u Čoveku. Posetioci, dakle, mogu izabrati da ISTINIK više ne čitaju i o njemu ne razmišljaju, pa neće imati  pozitivnih, ali ni negativnih posledica. Takođe mogu izabrati da budu samo posmatrači, odnosno smireni posetioci i čitaoci koji će Istinik čitati kao knjigu, vraćajući mu se iznova kad požele, očekujući promene i dopune njegovog sadržaja. Mogu, najzad, postati učesnici metamedijalne fabule, opet po svojoj volji. A učešće može biti negativno, kako je već pominjano, i neminovno će povući odgovarajuće posledice! Ali, može biti i pozitivno, posetioci mogu pronaći sovje mesto u ISTINIKU, preporučivati ga i linkovati, kao i na druge načine doprinositi njegovom razvoju, afirmaciji i smislotvorstvu, o čemu će vremenom saznavati u samom ISTINIKU, odnosno u IZLOGU. Naravno, i u tom slučaju uslediće metafizički odgovor, koji će se iskazati i u ovozemaljskoj stvarnosti. Razume se, odgovor će tada biti  pozitivan, makar to i ne bilo uvek prepoznato.

 9. Već je napomenuto da je suprotstavljanje slobodama stvaralačkih iskaza u nekom umetničkom delu, ili pak omalovažavanje takvih sloboda, odlika nemoćnog, bezvrednog i svakopogledno lošeg čoveka, koliko god se on trudio da sve to sakrije nekakvim plaštom ovozemaljskih pozicija, vrednosti i „moći“. Takav čovek se pogotovo ne može nazvati mudrim, a glupost će mu biti tim veća ako još pokuša, kako je već pomenuto, da se supotstavlja USTVRDAMA likova iz umetničkog ostvaranja kao što je ISTINIK. Glupi moraju znati da će time samo definitivno razobličiti sopstvenu glupost, a o pominjanim metafizičkim posledicama da ne govorimo! Mudri će, međutim, od ISTINIKA imati istinske koristi, osim što će, ako ih zanima, imati mogućnost da prate nastajanje ovog metamedijalnog dela. Vaskoliki svet kojim smo okruženi i čiji smo deo neprestano nam kazuje priče, iz kojih mudar čovek može mnogo da nauči, da ostvari uvide i stekne koristi. Mnogo toga nije stvoreno sa namerom da nekoga nečemu nauči – a naučilo je mnoge! Merilo čovekove mudrosti je i u takvom prepoznavanju. Nekakva bleda romansirana pripovest, namenjena zabavnom iščitavanju, mudrom nekad više može da donese poznanja od debelih udžbenika, studija i leksikona. A sve oko nas i u nama može da se posmatra kao živa priča u nastajanju! ISTINIK u tom smislu, dakle, nije izuzetak – on sledi pravilo! Razlika je u tome što je Istinik i zamišljen sa takvim ciljem – da mudrima posluži. A mudri će mu se vraćati, pratiti ga i spoznavati istine. Mudrom nije bitno da li lik koji nešto kazuje potiče iz knjige, ili iz „naše“ stvarnosti – bitno je ono što kazuje. Mudrom nije važno da li istine dolaze iz ovozemaljske ili metafizičke stvarnosti, jer mudar ne razlikuje istinu od neistine po „mestu proizvodnje“, kao ni po adresi primaoca. Mudrom nije bitno da li se knjige nalaze u biblioteci, ili su i same „likovi“ u metamedijalnoj knjizi koja nastaje. Mudrima će se pružiti mogućnost da spoznaju, promišljaju i otkrivaju kroz ISTINIK, jer u njemu će u svakom slučaju pronaći mnogo toga zanimljivog. Otud posetioce valja upozoriti i na to da ISTINIK nije samo metamedijalna priča smeštena u virtuelni svet interneta, kroz koju se stvaraoci samoostvaruju - već i način da se i drugima pomogne u samoostvarivanju, dokazujući usput da to može biti i zabavno.

  Sada se može preći na PRVOKAZ u ISTINIŠTU!
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved