ULAZNIK

ULAZITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST!

ISTINIK zvanično predstavlja veb sajt, odnosno internet aplikaciju, iza koje stoji mislilac, pisac i metafizičar Miroslav Mika Marković. Posetioce odmah treba upozoriti da je ovaj sajt sastavni deo PRVOG I JEDINOG METAMEDIJALNOG OSTVARENJA U SVETU, što ga bitno razlikuje od bilo koje internet prezentacije i aplikacije. Ova činjenica podrazumeva najpre određena ulazna objašnjenja, što je svrha ovog ULAZNIKA.

Multimedijalna umetnička dela podrazumevaju kompleksno i integrisano korišćenje različitih vrsta medija pri stvaranju, prikazivanju, zapisivanju, prenošenju i primanju (recepciji) nekog umetničkog ili duhovno-intelektualnog ostvarenja. METAMEDIJALNO delo daleko prevazilazi koncept multimedijacije i podrazumeva uključivanje METAFIZIČKIH relacija u procesu nastajanja, iskazivanja i recepcije samog dela, pri čemu i sami recipijenti, odnosno posetioci, čitaoci i bilo koja druga vrsta publike, shodno svojim opredeljenjima, razmišljanjima, stavovima, osećanjima, namerama, željama, (ne)činjenjima..., postaju učesnici, odnosno LIKOVI  u tom delu, takođe na bazi metafizičkih veza.

ISTINIK je, dakle, knjiga u nastajanju, duhovno-intelektualno i umetničko ostvarenje koje se razvija, raste i evoluira uz korišćenje poznatih (fizičkih) medijalnih sistema, ali i uz pomoć metafizičkih relacija. Sam autor postaje istovremeno i akter, a recipijenti (primaoci) mogu takođe postati akteri već na bazi sopstvenih misli i osećanja, bez ikakvog kontaktiranja, dopisivanja i drugih fizičkih povezivanja. Akteri ovakve knjige u nastajanju takođe su i druge knjige od istog autora, objavljene, neobjavljene, čak i još nenapisane, kao i knjige koje su stvarali, stvaraju ili tek treba da stvaraju likovi iz autorovih knjiga i samog Istinika. Jedan od glavnih likova u knjizi ISTINIK jeste i ovaj veb sajt pod istoimenim nazivom, kao što je, istovremeno, knjiga ISTINIK jedan od glavnih „likova“  i događajnih sklopova ovog sajta. Ovim se i praktično pokazuje isprepletenost različitih stvarnosti, kao i njihova svojevrsna metafizička „ravnopravnost“. Nema vremenskih pretpostavki kada će knjiga Istinik biti završena i da li će ikada zadobiti uobičajenu knjišku formu, niti je to svrha. Dodir sa metafizičkom stvarnošću je i dodir sa Večnošću, te bi postavljanje Istinika u vremenske granice (početak – kraj), ili među nekakve fizičke ograde (recimo korice knjige), dovelo u pitanje metafizičnost i metamedijalnost, a time i smisao dela. Stoga valja naglasiti da jednokratne posete ovom sajtu nisu dovoljno svrhovite. Sajt Istinik, kao i delo Istinik, predstavlja živu materiju koja treba da raste i nadograđuje se, nesputana prostorno-vremenskim i drugim ovosvetovnim ograničenjima, te joj se valja iznova povremeno vraćati, da bi se od nje imalo uzvišene koristi.

Posebno je bitno i da se, barem na početku, temeljno pogleda SVA materija izložena na ovom sajtu, počev od ovog Upozornika, a nakon pažljivog čitanja Istinika, treba preći na Izlog. U okviru ovih sekcija datih u glavnom meniju, takođe treba pažljivo i redom pričitati sve stavke u svakom podmeniju. Kasnije se može ulaziti, shodno potrebi, na pojedinačne stranice, stavke i delove. Ove napomene važe i za posetioce koji određenom terminskom pretragom dospeju na neki deo sajta. Pažljivo pregledanje, čitanje i promišljanje SVEKOLIKOGsadržaja ovog sajta jeste preduslov pravilnog shvatanja njegovog pravog smisla.

ISTINIK je, dakle, po definiciji metamedijalno književno delo, veoma kompleksnog karaktera i stoga nepodesno za jednostavnu kategorizaciju, svrstavanje i kritičku obradu. Moglo bi se književno definisati kao roman, sa jasnim metafizičkim i metafizikalnim, mislilačko-eseističkim, visokoproduhovljenim, intelektualno-studioznim i – zašto da ne (!) – humorističko-zabavnim karakterom. Jer, jedna od definitivno važećih istina, kojima se Istinik bavi, jeste sledeća: iza preozbiljnih pojava u našem svetu najčešće se krije duhovno-intelektualna bezvrednost, kao što se i iza neproduhovljenih oblika zabave krije obesmišljavanje ovozemaljskog ljudskog bivstvovanja.

ISTINIK predstavlja spoj fizičkog i metafizičkog, virtuelnog i stvarnog, spiritualnog i materijalnog, ljudskog i nadljudskog. U njemu ne može i ne treba da se razluči gde prestaje ono što se smatra stvarnošću, a gde počinje virtuelna, spiritualna ili, jednostavno, nekakva stvarnost različita od one koja se uobičajeno priznaje kao „stvarna“. Namera nije da se kroz Istinik jednokratno spoznaju „istine“, već da se pokaže da je istina, baš kao i stvarnost, zavisno od posmatrača, učesnika i stvaralaca, jednako moguća i izvan granica kojima se dogovorno, nametnuto ili samonametnuto ograđuje ono što se smatra realnim svetom. Štaviše, jedna od osnovnih istina upravo i ustvrđuje da je uobičajena ovosvetovna stvarnost realitet nižeg reda.

Autor i njegovi saradnici čine duhodejstvenu, smislotvornu i ostvarnu KOMANDU ostvarenja ISTINIK i ovog  sajta. Prvi ulazak na ovaj sajt mnogima  može predstavljati jedan od najvažnijih momenata u životu. Otuda sledeća pozdravna dobrodošlica:

DOBRODOŠLI – BOLJI NAM IZAŠLI!

Sada se može preći na ZAŠTITNICU!
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved