OSTVARNIK

Prvo pročitati ZBIVALIŠTE, ukoliko nije pročitano.

OSTVARNIK sadrži OSTVARE, dakle ono što se OSTVARUJE shodno preduslovima, odnosno matrici likova, pojmova i događaja smeštenoj u metafizičko polje zbivanja, a prema dejstvu metatenzora zasnovanih na takvoj matrici. ISTINOKAZ predstavlja takvu matricu, a OSTVARNIK takođe ima metafizičku pozadinu nadovezanu direktno na Zbivalište. Svaki stav prema ISTINIKU, čitaoca ili bilo koga drugog ko sa ISTINIKOM uspostavi nekakav oblik interakcije računajući i mentalni -  najpre uvodi u Zbivalište, ili mu opredeljuje mesto u ISTINOKAZU i neminovno ga vodi ka OSTVARNIKU. Metafizičke komponente sadrže mnoštvo mogućih ishoda i mnogo različitih likova, koji su povezani sa  mnoštvom različitih situacija. Može se smatrati da nema nikoga i ničega  što se ne može udenuti u neku metafizičku komponentu matrice zbivanja, aktivirati odgovarajuće metatenzore i potom ostvariti.

Ostvarnik će se takođe dopunjavati primerima ostvarivanja – OSTVARAMA – već prema potrebi. Treba imati na umu da će važnije OSTVARE biti takođe sadržane u  ISTINOKAZU. Stoga se može dogoditi da vremenom i sam Ostvarnik postane suvišan, a njegovu ulogu, kao i ulogu Zbivališta, u celini preuzme ISTINOKAZ.

VRHOVNA OSTVARA i glavni cilj Ostvarnika -  oko toga nema pogodbe -  jeste ostvarenje ISTINSKOG Carstva Nebeskog na Zemlji, kroz Veliku Promenu!!!

Sada se može preći na ISTINOKAZ.
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved