<<< Povratak na sadržaj Metafizičkog zakonika sudbine
<<< Povratak na listu OSTALIH METAFIZIČKIH ZAKONA

92. Zakon optimizma i pesimizma

Nikakve spoljašnje okolnosti i životni uslovi ne mogu od čoveka načiniti ni optimistu ni pesimistu, već isključivo on sam sebe takvim čini u oba slučaja; optimizam je odraz duhovnog zdravlja, a pesimizam, čak i ako nije propraćen drugim negativnim mislima i emocijama, predstavlja znak duhovnog obolevanja; pesimizam je po svojoj prirodi prvenstveno gubitak Vere i Nade, a optimizam vrlo moćno oruđe za postignuće ciljeva, prevashodno utemeljeno na Veri i Nadi; i optimizam i pesimizan su zarazni i prelazni; ko pesimistu ne može nagovoriti da se odrekne pesimizma, bolje je da ga se kloni ako je i sam duhovno neizgrađen i samim tim nezaštićen; kad čoveku zatreba kakva pomoć, bolje je da pozove optimistu samo da prisustvuje, nego da mu pesimista sam sve obavlja - u prvom slučaju mnogo su veći izgledi za uspeh; pesimisti ne treba govoriti o svojim planovima, jer će odmah izraziti sumnju u njihovo ostvarenje.

<<< Prethodni zakon   |   Sledeći zakon >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved