<<< Povratak na PONUDNIK

Marketing, oglašavanja, sponzorstva

ISTINIK je sajt na kome postoji mogućnost uobičajenih marketinških usluga. Istovremeno, samo na ISTINIKU postoji mogućnost METAMARKETINGA – metafizičkog marketinga, jer ovde i same marketinške poruke postaju deo metamedijalnog ostvarenja. Zainteresovani mogu i sponzorisati ostvarenje ISTINIK, čime takođe postižu metafizičko povezivanje sa matricom pozitivnih zbivanja. Postoje određeni uslovi u vezi sa mogućnošću metamarketinga i ostalih usluga, o čemu će  moći da se dobiju detaljnije informacije putem KONTAKTNIKA.
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved