KONTAKTNIK

KONTAKTNIK omogućuje kontakt posetilaca sa Komandom sajta i ostvarenja ISTINIK, odnosno sa Autorom.

Važno upozorenje: Moguć je ISKLJUČIVO e-mail kontakt, i nijedan drugi način uspostavljanja kontakta NEĆE BITI PRIHVAĆEN! Dopis mora biti kratak  (najviše 3.000 karaktera), jasan, sa preciznim podacima o pošiljaocu (puno ime i prezime, tačna adresa, telefoni za kontakt, e-mail adrese, zanimanje...) i sa jasno navedenim razlozima javljanja. Nekompletni, nejasni i preopširni dopisi neće biti razmatrani. Ukoliko bude ocenjeno da ima  svrhe, pošiljalac će biti kontaktiran.

E-mail adresa za kontakt: kontakt@istinik.com
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved