4 Istinik - Duša - ISTINOKAZ
   
   
  <<< Povratak na početnu stranu ISTINOKAZA
<<< Povratak na pregled odrednica po abecednom redosledu

Duša

Veoma širok pojam, pod kojim se podrazumeva svašta. Prema najopštijoj definiciji racionalne metafizike, duša predstavlja nematerijalnu suštinu života, dakle ono što „nadilazi i nadživljuje“ fizičku realnost. U svakodnevnom životu obično se i ne zna šta se pod dušom podrazumeva, niti se iko trudi da to objasni. Tako se shvatanja o duši razlikuju među religijama, kulturama,  obrazovnim nivoima i duhovno-intelektualnim stupnjevima, čak i među samim pojedincima iste verske, ideološke, kulturološke i intelektulne pripadnosti. Štaviše, ogromna većina ljudi i nema nikakvu predstavu o duši i duhu, pa se često izjednačavaju pojmovi eteričnog i astralnog tela, sa duhom i dušom. Racionalna metafizika i sama pojam duhovnog često koristi kao sinonim za metafizičko, što prvenstveno ima izražajni smisao i podrazumeva shvatanje duhovnosti kao višeslojne realnosti. S tim u vezi, valja reći da racionalna metafizika razlikuje sedam nivoa metafizičke realnosti, pri čemu najniži nivo jeste materijalna realnost,  koju još nazivamo i fizičkim svetom. Ona je stoga samo  uslovno metafizička, jer je posmatramo kao najniži i specijalan slučaj viših metafizičkih stvarnosti. Iza nje slede ostale realnosti, koje su metafizičke i u doslovnom smislu: eterična (auralna), astralna, mentalna (uzročno,  interesno i emocionalno  intelektualna), smisaono intelektualna, smisaono duhovna i duhodejstveno smislotvorna. Sam Svevišnji Bog, prema racionalno metafizičkom tumačenju, ne svrstava se ni u jednu od ovih realnosti zasebno, pa ni u onu najvišu, niti se  posmatra kao zasebna realnost, već se smatra da je prisutan u svim realnostima, kao i da postoji izvan njih. Ipak, najuzvišenija realnost, koju nazivamo duhodejstveno smislotvornom, naziva se i božanstvenom, kao i Bogoostvarnom, jer se smatra da se Istinski Svevišnji Bog najpre kroz nju ostvario, te mu je stoga i najbliža, a bez nje se ni Njegovo Postojanje ne bi moglo pokazati. Miroslav Mika Marković u Metafizičkom zakoniku sudbine daje opsežne Zakone duše i već na početku navodi „Duša je individualizovan deo Duhovne Suštine Sveta i ona predstavlja PRAVU SUŠTINU pojedinačnog čoveka; ljudska duša je pravi realitet čovekov, a njene manifestacije su fizičko telo i eterično telo (aura); duša dakle predstavlja „komad“ Duhovne Suštine Sveta koji pripada jednom čoveku i u stvari čini jednog čoveka.“ Ponjemu, dakle, proizilazi da Duhovnu Suštinu Sveta, a time i istinsku ljudsku dušu, čine realnosti iznad eteričnog nivoa, dakle mentalni, smisaono intelektualni, smisaono duhovni i duhodejstveno smislotvorni nivo stvarnosti. A u Duhodejstveno-smislotvornom tajnovniku Miroslava Mike Markovića nalazimo da je mentalni nivo, dakle onaj sa kojim su povezani procesi uzročne, emocionalne i interesne inteligencije, predstavlja prvi nivo duha i duše, koji je nizak i podložan prljanju. Tek uzvišeniji, smisaoni, nivoi (smisaono intelektualni, smisaono duhovni i duhodejstveno smislotvorni) predstavljaju nivoe istinske i  čiste duše,  u kojima je moguće i njeno dalje uzrastanje. Ljudi interesa imaju dušu smeštenu u prvi nivo duha, odnosno u četvrti nivo metafizičke stvarnosti, a to je mentalni nivo, koji se još naziva uzročno-emocionalno-interesno intelektualni. Njihova je duša stoga nerazvijena i uprljana, kaže se da je mrka, te se oni stoga nazivaju Mrkodušni, Mrkodusi, Mračnjaci, Morluci, Gadurani (gad je čovek rđave duše). A oni čije duše spadaju u neki od ona tri najviša, smisaona, nivoa – imaju čiste, svetle i uzrasle duše, sklone daljem pročišćenju i uzrastanju. Stoga se oni, ljudi smisla, nazivaju Belodušni, Belodusi, Smislenici, Galateni. O svim ovim pojmovima posebno će se govoriti, a sada još treba kazati da postoje i prelazne varijante, kao što su sitnodušni ljudi (Sitnodusi), koji su formalno u svetu interesa (dakle među Gaduranima), ali imaju čiste, mada sasvim nerazvijene duše, na samom prelazu iz mentalnog u smisaono intelektualni nivo.  Često prave „izlete“ u ovaj potonji, ali su prioritetno ipak u svetu interesa. Oni relativno lako mogu da pređu u Svet Smisla i nađu se na putu uzrastanja duše, što nije slučaj sa ostalim Gaduranima sa niže pozicioniranim, uprljanim i zgusnutim dušama, nalik na mulj. Važno je još napomenuti šta to, sa racionalno metafizičkog aspekta, pozicionira dušu u određene realnosti. Može se smatrati da postoje elementi metafizičkog nasleđa i neke vrste predodređenosti, ali primarno dušu srozavaju ili uzdižu misli, osećanja, reči, dela, namere, uticaj okruženja koje čovek odabere (bilo ono fizičko, mentalno ili duhovno)... Knjige i predanja iz Sveta Smisla jasno i mnogo govore o duši. Evo primera iz Duhodejstveno-smislotvornog ostvarnika, čiji je autor Miroslav Mika Marković (premda on sebe ne smatra autorom, već priređivačem istog): „Duša Gaduranina (Mračnjaka, Interesnika) prljava je, mračna, zgusnuta, razjedena, ne mora obavezno biti sitna i kržljava – ali obično je smrdljiva kao i sve što je prljavo i zapušteno, redovno je oblepljena tricama i kučinama kao i sve što je ljigavo i umazano, a uzicama interesa i lancima strasti sapeta i uvezana za svašta. Zamislite u fizičkoj stvarnosti čoveka koji baš tako izgleda! S druge strane, pogledajmo dušu Galatena, kako nazivamo Smislenika. Duša Smislenika čista je, bela i sjajna; može biti sitnija ili krupnija – ali  uvek  je spremna za dalje uzrastanje;  miriše na svežinu i trajanje, nikada se ne odeva u „istinu“ satkanu od krhke i propadljive ovozemaljske moći – već u neprolaznu Moć satkanu od smislotvorne istine; nije svezana interesima i strastima ni za ideju, niti za knjigu, ni za tanjir, niti novčanik, ni za taštinu ugleda i položaja, niti za telesnu lepotu obmotanu oko međunožja, ni za gordost vođe, niti za snishodljivost vođenih – ni za šta!!!“ Pogrešno je, dakle, smatrati da su Interesnici ljudi bez ikakve duše, ukoliko se duša šire shvati, kao što je pogrešno ustvrditi kako  niko  od Interesnika nema šanse da pročisti i uzvisi dušu. A pogrešno je, opet, misliti i da ljudi Smislenici, dakle oni sa čistom i uzvišenom dušom, ne treba da vode računa o svojim interesima u ovozemaljskim poslovima. Jer, kako ističe Miroslav Mika Marković u Istiniku Velike Promene, „nije rđavo imati šerpu – već je rđavo svezati je za sebe i vući je za sobom; i nije rđavo kad su ženi i muškarcu duše preko pameti sastavljene – već je rđavo kad su svezane strašću preko međunožja, grudi i zadnjica; i nisu rđavi zidovi, krovovi i odežde kad štite od lošeg vremena i pogleda – već su rđavi kad dušu u sebe zatvore...“. Izlazi, dakle, da i Smislenici u ovosvetovnom okruženju vode računa o uobičajenim interesnim stvarima, ali dušu svoju uzdižu iznad njih tako što  tragaju za višim smislom. Problem je kod Interesnika što im svest dopire najviše do mentalnog nivoa. Stoga njima upravljaju strasti, kao najniži i sasvim obesvešćen oblik interesa koji egzistira i ispod mentalnog nivoa, a razmišljanje ih uvodi najviše u mentalni nivo, jer je i ono zasnovano na interesu (svom ili tuđem – svejedno) i omeđeno uzročno-emocionalno-interesnim oblikom inteligencije. O svemu ovome biće reči u nekim drugim odrednicama, a ovde valja pomenuti Veliku Istinu koja glasi:

Ljudi smisla predstavljaju viši stupanj u duhovnom (metafizičkom) razvoju čovečanstva, a Velika Promena predstavlja proces kroz koji će na Zemlji svet interesa definitivno ustupiti mesto Svetu Smisla – i oko toga nema pogodbe!!!<<< Prethodna odrednica   |   Sledeća odrednica >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved