0 Istinik - Abdakovanje - ISTINOKAZ
   
   
  <<< Povratak na početnu stranu ISTINOKAZA
<<< Povratak na pregled odrednica po abecednom redosledu

Abdakovanje

Sve što mislimo, osećamo, činimo i nameravamo, ostavlja otisak u metafizičkim realnostima višeg reda, baš kao što svaka fizička rabota ostavlja nekakav, direktan ili indirektan, trag u materijalnoj stvarnosti. Uzmimo samo za primer tragove u blatu, pesku ili snegu. Ostavljanje takvih metafizičkih tragova u najširem smislu naziva se abdakovanje. U užem smislu, abdakovanje je metafizičko memorisanje (otiskivanje) svake mentalne ili fizičke ljudske aktivnosti u višeslojnoj metafizičkoj stvarnosti. Takvi otisci predstavljaju kalup za ono što će se dešavati ubuduće. Abdakovanje se vrši „automatski“, znači bez ičijeg spoljnog učešća, ali, kako se često navodi u ovde pominjanoj literaturi, vrši se i preko ljudi smisla, naročito smislotvoraca i duhodejstvenika, kada oni registruju nečije rđavo delo prema sebi ili kome drugom. Tada je abdakovanje naročito intenzivno i delotvorno, što važi i onda kada se ljudima smisla čine dobra dela i upućuju pozitivne misli, s tim što se tada, razumljivo, može očekivati  pozitivna reakcija iz metafizičkih realnosti. O abdakovanju se govori u Istiniku Velike Promene (Miroslav Mika Marković), Tajnovniku Velike Promene (Mark Tadej Genijat,  pod pseudonimom Mak Tad Gnat),  Izveštajima i  Dnevniku (Eliza Razuverić), Novovremenom smisleniku (Svrsishod Utanačić) i Velikom Belom Predvidniku (Sebra Sibiskus), kao i u drugim delima i predanjima nastalim u okviru Sveta Smisla, s tim što se abdakovanje često naziva i drugačije. U Svetu ljudi čistih duša (Tajni program Društva „D“) u Velikom Tajnovniku Moći (Sigismund Unkede), kao i u Sebarskom Tajnovniku (Sebar Sođ), koriste se pojmovi duhobeleženje, duhotragovanje i duhopečatovanje, što sve ima potpuno isto značenje kao i abdakovanje. Ali, dela i predanja iz sveta interesa prema abdakovanju imaju izrazito negativni stav i uglavnom koriste sopstvene nazive: duhouhod, duhoprokaz, duhobruk, a u novije vreme i duhodruk. Njihov stav prema abdakovanju je očekivano negativan i smatraju da je ono uglavnom rezultat svojevrsnog uhođenja i subverzije ljudi smisla prema svetu interesa. Tako se, recimo, u Uspaničniku (veliki kadž Mrčibljušt Čoporanin) tvrdi da su Belodušni  glavni krivci za probleme sveta interesa i da oni obavljaju duhouhođenje kako bi Mrkodušnima naudili. Istaknuti smislenici ovo ne prihvataju i tvrde da se svako abdakuje prema zaslugama.

Sledeća odrednica >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved