<<< Povratak na sadržaj Čuda i misterija vode i vere
<<< Povratak na listu poglavlja

18. TAJNE PODZEMNIH VODA - Prvi deo

Danas se uz pomoć savremene tehnologije vrši prerada i prečišćavanje raznih vrsta voda, kako bi se postigao njihov odgovarajući kvalitet. Na ovaj način dobijaju se pitke vode za snabdevanje urbanih sredina, kao i tehničke vode namenjene industrijskim potrebama. Moguća je čak i prerada slanih (morskih) voda do kvaliteta koji zadovoljava ljudsku upotrebu, što je dosta skup i komplikovan proces, zbog čega se retko primenjuje. Za ljudske i tehničke upotrebe uglavnom se vrše pripreme i prerade slatkih voda. Te vode su najčešće rečnog ili podzemnog porekla.

Podzemne vode za čoveka su oduvek imale poseban značaj, jer se mnoge od njih mogu koristiti bez ikakvih prečišćavanja i priprema. Ovo je pogotovu bilo značajno u prošlosti, kad se nije raspolagalo mogućnostima za fizičko, hemijsko i biološko prečišćavanje voda. Čovek je tad morao da traži mogućnost za snabdevanje prirodno čistim i kvalitetnim vodama. Takve vode i danas predstavljaju neprocenjivo bogatstvo. Njihova čistoća i kvalitet proizvod su prirodnog procesa kruženja i filtracija koje se u tom procesu vrše, naročito prilikom prolaska kroz razne propustljive slojeve u zemlji. Podzemne vode mogu biti hlade ili tople (termalne), zatim “obične” i mineralne. Kod mineralnih voda nalaze se u visokom stepenu rastvorene razne vrste mineralnih materija, što je često za ljude veoma korisno. Inače, podzemne vode proučava hidrogeologija, koja predstavlja specijalizovanu oblast geologije.

Predmet hidrogeoloških proučavanja predstavljaju slobodne podzemne vode, kao i one vode koje su “zarobljene” u raznim mineralnim strukturama. I pored savremenih tehnika bušenja tla, geolozi su često prinuđeni da pojave i procese u Zemljinoj unutrašnjosti analiziraju i modeliraju teorijski, uz pomoć veoma složenih matematičkih modela, što umnogome podseća na istraživanja astrofizičara. Ni jedni ni drugi nisu u mogućnosti da se istraživanjima bave neposredno, ili “na licu mesta”, već na bazi dostupnih posmatranja i uzorkovanja, uz primenu složenih teorijskih simulacija. Otud podzemne vode i za hidrogeologiju još uvek predstavljaju velike tajne.

Mesta na kojima podzemne vode same izbijaju na površinu nazivaju se izvorima. Postoje razne vrste izvora, zavisno od načina izviranja vode, mesta, količine itd. Naročito su značajni jači brdski i planinski izvori, koji najčešće daju hladnu i čistu vodu visokog kvaliteta. Takve vode obično se upotrebljavaju za piće bez ikakvih prečišćavanja i drugih tretmana. Međutim, čovek je odavno naučio da do podzemnih voda dopre i tamo gde one na povšinu ne izlaze “dobro- voljno’’. To se postiže kopanjem ili bušenjem bunara. Značaj kvalitetnih pitkih voda ljude je oduvek nagonio na razmišljanje o njihovom pronalaženju i lociranju. Ovo je u prošlosti predstavljalo naročit problem, jer je kopanje bunara prestavljalo dugotrajan i težak posao. Otud su nekad naročitu ulogu imali ljudi koji su se bavili otkrivanjem podzemnih voda. Narod ih je često zvao rašljarima, jer su kao “instrument” obično upotrebljavali obične drvene rašlje. Držeći rašlje za krajeve kretali su se po zemljištu, a nailazak na podzemnu vodu bio bi signaliziran pokretanjem rašlji. U prošlosti se verovalo da su u pitanju posebno obdareni ljudi, a zvanična nauka dugo vremena nije priznavala mogućnost takvog načina otkrivanja podzemnih voda. Međutim, danas je na tom polju mnogo toga promenjeno. Naravno, mnogi čitaoci već pogađaju - reč je o radiesteziji i radiestezistima.

Pod radiestezijom se podrazumeva sposobnost percepcije raznih zračenja i uticaja koji se ne mogu detektovati na uobičajeni način, tj. uz pomoć “običnih” čula i uobičajene merne tehnike. Pored toga, radiestezijom se naziva i kompletna oblast izučavanja ovih fenomena, mada se danas u tu svrhu često koristi i termin radiesteziologija. Može se, dakle, reći da je radiesteziologija nauka o radiestezijskim fenomenima. Takvi fenomeni ni do danas nisu svugde i sasvim prihvaćeni od strane zvanične nauke, što još uvek pruža mogućnost šarlatanima da se bave ovom oblašću. Međutim, činjenica je da veliki broj savremenih naučnika i obrazovanih ljudi prihvata u manjoj ili većoj meri postojanje radiestezijskih efekata kao fizikalno realnih fenomena.

U mnogim državama već odavno postoje udruženja radiestezista, koja deluju obično u sklopu inženjersko-tehničarskih saveza, a na nekim univerzitetima osnovane su i katedre za izučavanje radiestezije. Mnogi naučnici i instituti vrše ozbiljna istraživanja u ovoj oblasti, koja jasno pokazuju da radiestezijski fenomeni nikako ne mogu biti proizvod slučajnosti ili umišljanja. Ozbiljni radiestezisti, visokog duhovno-intelektualnog i opšteobrazovnog nivoa, rade i u fir-mama kojima su potrebne njihove usluge. U nekim zemljama radiestezijski pregled zemljišta namenjenog stambenoj i poslovnoj izgradnji, postao je deo uobičajene prakse. Danas postoji dosta literature, koja se pitanjima radiestezije bavi na stručnom ili popularnom nivou, mada treba imati na umu da je dobar deo knjiga i tekstova iz ove oblasti sumnjivog kvaliteta, jer ih pišu i oni koji nemaju dovoljno stručnosti i obrazovanja. U radiesteziji, kao i u drugim oblastima, valja razlikovata prave poznavaoce od onih koji to nisu.

Savremena radiestezijska praksa podrazumeva upotrebu raznih rekvizita. Pored tradicionalnih drvenih rašlji, tu spadaju razne vrste radiestezijskih antena, metalnih rašlji i viskova. Pomeranje, pokretanje ili okretanje tih “sprava” u rukama radiesteziste signalizira prisustvo podzemnih vodotokova, mineralnih pega, raselina i drugih poremećaja kontinuiteta materijalnog prisustva u zemlji. Radiestezija se bavi detekcijom ne samo podzemnih voda, već i drugih sadržaja koji se nalaze ispod površine tla. Štaviše, danas se može govoriti i o radiesteziji u širem smislu, pošto neki od radiestezista tvrde da mogu detektovati zračenja kosmičkog porekla, ljudske psihe, formi i oblika koji su čak veoma udaljeni. Ima i onih koji radiestezijsku detekciju primenjuju u svrhu postavljanja dijagnoza obolenja, pa čak i kao prekognitivnu tehniku (tj. za predviđanje budućih događaja). Naravno, ne može se sve to uvek prihvatiti kao tačno, ali ima i onih efekata koji su ne samo provereni, već i objašnjivi.

<<< Prethodna strana   |   Sledeća strana >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved