<<< Povratak na sadržaj Čuda i misterija vode i vere
<<< Povratak na listu poglavlja

7. MAGNETNO OPLEMENJIVANJE VODE - Peti deo

Osobe koje uredno piju magnetno oplemenjenu vodu imaju neuporedivo manje zdravstvenih problema od onih koji piju običnu vodu, pri čemu je isključen autosugestivni uticaj. Medicinsko osoblje dobro zna za takozvani placebo efekat, koji se sastoji u tome što i lažni lek može pozitivno uticati na obolelog, čak i do potpunog i objektivnog izlečenja. Iako danas i zvanična medicina priznaje ogroman uticaj ljudske psihe na kompletno zdravstveno stanje organizma, razumljivo je što se lekari i farmaceuti trude da ovaj efekat razdvoje od objektivnog dejstva lekova. Međutim, kod upotrebe magnetno oplemenjene vode nije teško razlučiti šta predstavlja njeno objektivno dejstvo.

Kao jasan dokaz može da posluži činjenica da je broj obolenja bilo koje vrste nekoliko puta manji među ljudima koji piju magnetno oplemenjenu vodu u odnosu na isti vremenski period i jednake druge uslove kad takvu vodu nisu pili. Ako se broj obolenja uporedi sa slučajno odabranom grupom ispitanika slične starosne strukture i životnih uslova, opet izlazi da oni koji piju magnetno oplemenjenu vodu obolevaju višestruko ređe. Radi objektivnosti, ne može se govoriti o preciznijim procentualnim odnosima, pošto su za tako nešto potrebna temeljnija istraživanja, ali činjenice ipak ubedljivo govore u korist magnetno oplemenjene vode. Sve to prevazilazi uobičajene autosugestivne moći “običnog” čoveka. Sem toga, korisnici magnetno oplemenjene vode uglavnom nisu tačno ni znali kakve sve pozitivne efekte izaziva njena primena. Promene o kojima se ovde govori zasnivaju se na njihovim dobrovoljnim i nepristrasnim izjavama.

Neki čitaoci će se možda setiti da je beogradska državna televizija u avgustu l990. godine emitovala prilog od nekih desetak minuta o magnetnom oplemenjivanju vode i njenim pozitivnim uticajima. Ja sam u tom prilogu izvršio svojevrsnu medijsku promociju magnetnog oplemenjivanja vode. Iako su zbog vremenske ograničenosti informacije o mogućoj samogradnji uređaja, koje sam tom prilikom dao, bile veoma oskudne, mnogi gledaoci napravili su kakav-takav magnetni oplemenjivač vode i počeli da je koriste za piće, pojenje životinja i zalivanje biljaka. Iako sam već imao dosta urađenih istraživanja koja su sva govorila u prilog upotrebe magnetno oplemenjene vode, bilo je dosta onih koji su me nakon emisije svojevoljno obaveštavali o rezultatima. Kako je u pomenutom prilogu bilo samo “paušalno” rečeno nekoliko reči o pozitivnom uticaju magnetno oplemenjene vode na ljude, to oni nisu mogli unapred znati kakve će sve efekte imati upotreba takve vode, pa se prema tome ne može govoriti ni o sugestiji. Njihove oduševljene izjave ipak su se podudarale sa izjavama onih koji su pre njih već koristili magnetno oplemenjenu vodu. Pored toga, mnogi su izveštavali čak i o pozitivnim efektima za koje ni sam još nisam znao! Pri tom se niko nije javio da izvesti o eventualnom odsustvu pozitivnih efekata. Naravno, ne može se tvrditi da nema i takvih koji od upotrebe magnetno oplemenjene vode nisu imali nikahvu korist  (razume se, ni štetu!), ali ću još jednom skrenuti pažnju da su svi upotrebljavali oplemenjivače koje su sami improvizovali na osnovu škrtih informacija, pa se zbog toga od takvih oplemenjivača ne može ni očekivati pun efekat.

Slična situacija ponovila se i kada se u domaćem časopisu “Treće oko”  u leto 1995. godine pojavila serija mojih naučno-popularnih članaka o neobičnim fenomenima vode, uključujući i magnetno oplemenjivanje (pre toga je u domaćem naučno-popularnom časopisu “Galaksija”, još 1990. godine, takođe izašao jedan kratak prikaz mog upravo patentiranog magnetnog oplemenjivača  vode). I u okviru te serije članaka zainteresovani čitaoci dobili su kratke instrucije o samogradnji magnetnih oplemenjivača vode. Mnogi su uspeli da ih realizuju, pa su već nakon nekoliko sedmica usledila javljanja, kao i isključivo pozitivne reakcije i izjave. Opet se sve podudaralo sa prethodnim istraživanjima i dobijenim informacijama. Pored toga, bilo je čak novih saznanja, što govori da pozitivni aspekti primene magnetno oplemenjene vode još nisu sasvim istraženi. Kad se sve to sabere, imajući u vidu i činjenicu da su mnogi ljudi, koji su na bilo koji način saznali za magnetno oplemenjivanje vode, otkrivali slične i isključivo korisne aspekte njene primene, opravdano se mogu izvući zaključci o njenom pozitivnom uticaju na ljudski organizam. Do takvih zaključaka redovno su dolazili korisnici magnetno oplemenjene vode, kako kod nas, tako i u svetu. 

Osim poboljšanja odbrambenih sposobnosti (opšteg imuniteta) organi-zma, korisnici magnetno oplemenjene vode redovno su izveštavali i o njenom veoma pozitivnom uticaju u smislu pospešivanja i ubrzavanja procesa ozdravljenja u slučaju najrazličitijih obolenja. Ne bih želeo da navodim spisak takvih obolenja, jer smatram da bi za tako nešto lekari trebalo de sprovedu opsežnija istraživanja, ali ću istaći da magnetno oplemenjenu vodu ne treba shvatiti kao “čudotvorno” sredstvo koje može da zameni lekare i njihove brojne terapijske metode. Drugim rečima, svaka obolela osoba (bez obzira na vrstu obolenja) treba najpre da se obrati lekaru. Primena magnetno oplemenjene vode u terapijske svrhe moguća je i poželjna kod svakog zdravstvenog problema, bez obzira na terapije koje određuju lekari. Takva voda pri tom neće negativno uticati ni na jedan zvanični način lečenja, niti može prouzrokovati bilo kakve štetne posledice, bez obzira na kombinacije sa drugim vrstama terapija. Među onima koji su upotrebljavali magnetno oplemenjenu vodu ima i lekara, kao i ostalog medicinskog osoblja, a njihova lična iskustva takođe govore u prilog navedenim činjenicama. Ovde valja navesti da je bilo i onih koji, barem po sopstvenim izjavama, u lečenju nekih obolenja nisu imali koristi od zvanične medicine, ali tvrde da su se izlečili upotrebom magnetno oplemenjene vode. Nema razloga da se ne veruje i ovakvim izjavama, ali ipak ne bih želeo da se ovde bavim konkretnim i pojedinačnim slučajevima, zato što nije ni lekarima uvek lako da jasno razluče učinke pojedinih terapija. Ja za tako nešto nisam dovoljno stručan, pa se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti imati temeljna zvanična istraživanja medicinskih aspekata primene magnetno oplemenjene vode. Do tada svako ko želi može takvu vodu da upotrebljava, a sigurno je da ona daje samo pozitivne efekte. Svako ko je upotrebljava o ovome može i sam da izvodi zaključke.

Naročito važan efekat upotrebe magnetno oplemenjene vode, koji korisnici rado ističu, jeste podizanje nivoa životne energije u kompletnom psihološkom i fizičkom smislu. Štaviše, moguće je možda i prethodno pomenuto jačanje imunoloških sposobnosti organizma podvesti pod ovaj efekat povećanja neke vrste opšteg životnog elana. Rezultat tog efekta je i opšte podmlađivanje ljudskog organizma u doslovnom smislu. Kod osoba koje piju magnetno oplemenjenu vodu ovaj efekat njihova okolina (koja ne zna o čemu se radi) sasvim objektivno uočava i konstatuje! Pored toga, u sklopu ovog efekta javlja se kompletno osveženje i okrepljenje organizma, uz svojevrsno uravnoteženje metaboličkih procesa. Rezultat takvog uravnoteženja je pojava da ljudi sa    nedovoljnom telesnom težinom dobijaju na težini, dok oni gojazni uspevaju da “skinu” višak težine. Pored toga, upotreba magnetno oplemenjene vode smanjuje nervnu napetost i depresivnost, a povećava otpornost organizma prema stresu. Oni koji piju takvu vodu lakše se odvikavaju od preteranog konzumiranja alkohola i raznih drugih navika. Razni problemi na nervnoj bazi, koje lekari često ne uspevaju da eliminišu, mnogo lakše nestaju uz primenu magnetno oplemenjene vode. Može se reći da upotreba takve vode dovodi do usposta-vljanja opšte psihološke i fiziološke ravnoteže ljudskog organizma.

<<< Prethodna strana   |   Sledeća strana >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved