<<< Povratak na sadržaj Čuda i misterija vode i vere
<<< Povratak na listu poglavlja

7. MAGNETNO OPLEMENJIVANJE VODE - Drugi deo

U početku sam magnetno oplemenjivanje vode vršio tako što sam oko cevi ili creva kroz koje protiče voda vezivao snažnije šipkaste ili cilindrične magnete. U pitanju su bili aksijalno magnećeni magneti, tj. magneti kod kojih se polovi nalaze na čeonim površinama, ili, bolje rečeno, na njihovim krajevima. Kasnije sam, međutim, otkrio da je u tu svrhu jednostavnije i bolje upotrebljavati aksijalno magnećene torusne (prstenaste) magnete. Kod ovih magneta polovi su na ravnim površinama, a montaža se vrši tako što se prosto navuku na cevovod. Princip magnetnog oplemenjivanja vode uz primenu torusnog aksijalno magnećenog stalnog magneta prikazan je na slici 7. Isprekidane linije predstavljaju magnetne linije sile, a pune linije u cevi predstavljaju strujnice vodotoka. Vidi se da je ostvareno presecanje magnetnih silnica sa strujnicama protoka vode, kao i njihova delimična kolineacija.

Magnetno oplemenjivanje vode uz primenu torusnog aksijalno magnećenog stalnog magneta

Slika 7

Kao i kod “običnog” magnećenja vode, kod magnetnog oplemenjivanja je takođe bitno da na mestu i u neposrednjoj blizini magneta cevovod ne bude od feromagnetičnog materijala, tj. materijala koji mehanički “oseća” uticaj (privlačenje) magneta. Takođe je važno da se magnetno oplemenjivanje vode ne vrši u blizini jačih izvora elektromagnetnih zračenja. Tako npr. magnetni oplemenjivač u kome se vrši magnetno oplemenjivanje vode treba da budu udaljen najmanje pet metara od snažnijih elektromotora, generatora, transformatora i drugih sličnih uređaja.

Pravilo je da svaki izvor elektromagnetnog zračenja koji upadljivo izaziva smetnje na radio-prijemniku u srednjetalasnom području, može u značajnoj meri poništavati efekte magnetnog oplemenjivanja vode. Pored toga, naročito snažni izvori radio-talasa, poput radio i tv predajnika, snažnih generatora, trafostanica, dalekovoda itd. treba da budu udaljeni od magnetnog oplemenjivača najmanje oko 100 metara. Konstrukcije, mašine i uređaji u kojima ima dosta gvozdenih (čeličnih) elemenata treba da budu najmanje jedan metar udaljeni od magnetnog oplemenjivača.

Efekat magnetnog oplemenjivanja u smislu uticaja na žive sisteme umanjen je ukoliko se oplemenjivanje obavlja u automobilima, podrumskim prostorijama sa dosta armirano-betonskih konstrukcija i objekata u čijoj stru-kturi ima dosta ugrađenih čelika (armature i slično). Iako čak i u takvim objektima magnetno oplemenjivanje daje rezultate, bolje ga je vršiti izvan takvih prostorija. Inače, “standarno” građene porodične kuće i stanovi, sa uobičajenom zastupljenošću armiranih betonskih konstrukcija, ne predstavljaju značajniji problem za magnetno oplemenjivanje vode.

Pre nego pređem na instrukcije za moguću samogradnju magnetnih oplemenjivača, navešću neke rezultate koji se mogu postići primenom magnetno oplomenjene vode u poljoprivredi, domaćinstvu, ljudskoj ishrani, higijeni itd.

Kao prvo, valja reći da se praktično kod svih biljaka zalivanih magnetno oplemenjenom vodom uočava značajno poboljšanje rodnosti, klijavosti semena i otpornosti prema obolenjima i drugim štetnim uticajima. Iako su istraživanja obavljana na relativno malim oglednim površinama, utvrđeno je povećanje prinosa kukuruza za preko 27 procenata, u odnosu na prinos koji se postiže pod istim ostalim uslovima uz zalivanje običnom vodom. Rodnost paradajza zalivanog magnetno oplemenjenom vodom povećava se za približno 30%. Videli smo, međutim, da su ruski istraživači još pre gotovo dve decenije utvrdili da se primenom magnećene vode rodnost paradajza poveća za 18 procenata. Primenom magnetno oplemenjene vode postiže se bolja rodnost paprike za preko 25%, a luka za oko 20%, što je nešto manje od rezultata koji su 1967. dobili ruski istraživači primenom magnećene vode. Kod mahunarki postizano je uz primenu magnetno oplemenjene vode povećavanje rodnosti za prosečno 23%. Rast mešanih livadskih trava zalivanih magnetno oplemenjenom vodom pospešuje se za preko 50%, s tim što je procenat grubo utvrđen na osnovu ukupne mase trave sa ogledne površine neposredno nakon košenja. Rodnost voćaka zalivanih magnetno oplemenjenom vodom takođe se značajno povećava, najčešće između 10 i 30%, zavisno od vrste. Kod šljiva je uočeno povećanje rodnosti čak i do 33%. Pri tom je konstatovan objektivno bolji kvalitet i trajnost plodova. Tako npr. plodovi jabuke ubrani sa drveta koje je u periodu formiranja i razvaja plodova zalivano magnetno oplemenjenom vodom, osim boljeg kvaliteta imaju i znatno veću otpornost prema truljenju.

<<< Prethodna strana   |   Sledeća strana >>>

Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved