<<< Povratak na sadržaj Čuda i misterija vode i vere
<<< Povratak na listu poglavlja

7. MAGNETNO OPLEMENJIVANJE VODE - Prvi deo

Kad sam jednom prilikom saznao o eksperimentima koji su u svetu vršeni sa vodom propuštanom kroz magnetna polja, moram priznati da sam bio prilično iznenađen. Bilo je to davno, tada još nisam imao mogućnosti da naba-vim literaturu iz koje bih o tome nešto više moglo da se sazna. Takođe nisam imao mogućnost da stupim u kontakt sa nekim ko bi me o tim fenomenima mogao detaljnije informisati. Osim toga, sve je izgledalo dovoljno neverovatno da je tada kod nas najpametnije bilo o tome i ne razgovarati. U protivnom bi se lako moglo desiti da me proglase za nezdravo ambicioznog mladog istrazivača, ako ne i za šarlatana. Svako ko u inženjerskoj i naučnoj karijeri čini prve odlučne korake, morao bi o tome porazmisliti. Činjenica je da se o magnećenju vode tada malo znalo i u naučnoj javnosti, a o širim krugovima i da ne govorim. U takvoj klimi lako se moglo dogoditi da svako ko “magnetiše” vodu bude ismejan čak i od nestručnjaka.

Mene je mogućnost uticaja magnetnih polja na običnu vodu ipak živo zainteresovala. Odlučio sam, u nedostatku pouzdanijih izvora informacija, da i sam počnem sa eksperimentima. U početku sam radio u tajnosti, pravio impro-vizavane sisteme za magnećenje vode i proveravao njen uticaj na razne žive sisteme. Zalivao sam razne vrste biljaka i pratio njihov rast i razvoj u odnosu na iste takve biljke zalivane običnom vodom. Moram reći da je u svemu tome moj pristup donekle bio deduktivan u saznajnom smislu. Ovo tvrdim zato što sam još od ranije znao da je voda najneobičnije i najanomalnije jedinjenje na Zemlji, pa bi se iz toga logično moglo zaključiti da postoje i drugi fenomeni vezani za nju, a za koje se možda još ne zna. Drugim rečima, pošao sam od opšte neobičnosti vode ka pojedinačnim njenim aspektima, čvrsto uveren da ih ima mnogo više nego što se misli.

Rezultate koje sam dobijao u sopstvenim istraživanjima beležio sam pažljivo i potom vršio njihova međusobna poređenja, radi izvođenja eventualnih zaključaka. Mogu slobodno reći da je bilo bolje što u početku nisam znao kakve su tačno rezultate dobijali drugi istraživači u svetu, pa je time bila eliminisana svaka moja eventualna pristrasnost. Bolje rečeno, najčešće uopšte nisam imao predstavu šta će se dobiti kao krajnji rezultat istraživanja, niti sam u pogledu tih rezultata imao bilo kakvih sopstvenih želja. Jedini cilj bio mi je da eksperimente sprovedem tačno i objektivno, a rezultate sredim i protumačim u skladu sa opšteprihvaćenom naučnom metodologijom. Uostalom, ovakav rezon jedino se i mogao očekivat od nekog ko se profesionalno bavi tehnikom i fizikom. Medutim, moja “hladna” inženjerska logika ozbiljno se “uzdrmala” pred rezultatima koje sam dobio. Nije moglo biti sumnje: u vodi koja je propuštena kroz magnetno polje bilo je nečeg što je veoma povoljno utacalo na biljke.

Iako još uvek nisam bio spreman da obelodanjujem rezultate svojih istraživanja, okolnosti pod kojima sam radio postepeno su se izmenile. U međuvremenu sam došao do literature i detaljnijih podataka koje su u svetu objavili istraživači sa mnogo dužim stažom u ovoj vrsti istraživanja. Ni najmanje me nije razočaralo to što su se neki moji rezultati podudarali u priličnoj meri sa rezultatima koje su drugi postigli. Nijednog trena nisam osetio zavist zato što nisam požurio i ponešto objavio pre drugih, već istinsku radost što ni moj trud nije bio uzaludan i što tu ”stvarno nečeg ima”. Tek tad sam dobio pravi elan i dalje nastavio da se bavim ovim fenomenima. Dalja moja aktivnost na ovom polju išla je u dva pravca. Kao prvo, pratio sam šta se u oblasti fenomenalogije vode radi u svetu. Zatim, i sam sam eksperimentisao i istraživao onoliko koliko mi je to bilo moguće. I na kraju, sve fenomene vode počeo sam da posmatram celovito, a na bazi raspoloživih činjenica počeo sam da radim na stvaranju jedinstvene teorije kojom bi se mogli objašnjavati neobični fenomeni vode. Postalo mi je odavno jasno da je proučavanje takvih fenomena moguće u okviru jednog novog multi-disciplinarnog naučnog pristupa, tj. nove nauke o vodi. Ta nauka je HIDRONIKA, i o njoj se u stvari i govori na stranicama ove knjige.

Ovaj kratak istorijat sopstvenih bavljenja neobičnim fenomenima vode, koje ćemo jednostavno zvati hidroničkim fenomenima, morao sam da navedem radi kontinuiteta izlaganja, kako bi bolje bila shvaćena ona otkrića do kojih sam lično došao i koja će, prema tome, u ovoj knjizi čitaocima biti predstavljena “iz prve ruke”. Ja, dakle, nisam nikakav hroničar naučnih istraživanja, već aktivni učesnik u njima.

Druga je stvar što mnogi istraživači u svetu imaju bolje mogućnosti i veće šanse da svoje radove blagovremeno publikuju, što meni lično ni najmanje ne smeta.

Vršeći eksperimente sa uticajem magnetnih polja na vodu, došao sam na ideju da pokušam sa drugačijim načinima magnećenja od onih koji su u svetu već  bili poznati. Na taj način sam otkrio da voda magnećena tako što su strujne linije delimično presecale magnetne linije sile ostvarujući pri tom i delimičnu kolineaciju (poklapanje) sa njima, ima značajno povoljni uticaj na živi sisteme (organizme). Ovakvu vrstu magnećenja nazvao sam magnetno opleme-njivanje vode i konstruisao uređaj uz pomoć kojih se ono vrši. Ovakve uređaje, koje sam nazvao magnetnim oplemenjivačima vode, patentirao sam 1990. godine kao originalne prolaske.

<<< Prethodna strana   |   Sledeća strana >>>
Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved