<<< Povratak na sadržaj Čuda i misterija vode i vere

Predgovor

Ova knjiga je rezultat mojih višegodišnjih istraživanja kao i proučavanja onoga što su u vezi fenomena vode otkrili drugi istraživači u svetu. Svemu sam najpre pristupao kao inženjer i fizičar, saobrazno sopstvenom zvaničnom obrazovanju i strogoj naučnoj metodologiji. A onda mi je postalo jasno da takav pristup nije dovoljan, jer najobičnija voda predstavlja do te mere čudnovatu i misterioznu supstancu da za shvatanje njenih fenomena i moći nije dovoljan zvaničan naučno-materijalistički pristup.

Pokazalo se, naime, da sve te neobične fenomene vezane za vodu nije moguće razmatrati odvojeno od fenomena Života i skrivenih umnih i duhovnih ljudskih potencijala. To se, uistinu, i ne mora smatrati naročito novim otkrićem, jer se do sličnih saznanja došlo i na nekim drugim poljima savremene nauke (recimo u kvantno-talasnoj fizici). Međutim, u slučaju vode ta povezanost, uz odgovarajući pristup ovoj fenomenologiji, dostiže nivo očiglednosti i relativno jednostavne iširoke praktične primenljivosti. Možemo smatrati da nije slučajno što se baš na primeru vode, kao veoma rasprostranjene i za život neophodne supstance, može konkretno dokazati neraskidiva povezanost Materije, Života i Duha. A za tom povezanošću se tragalo ko zna gde sve, od tajnovitih paradoksalnosti pojava unutar atoma, do zastrašujuće nepojamnosti vaseljenskog beskraja i harmonije. Ona je, međutim, oduvek bila tu, u nama samima i svemu što nas okružuje. I eto, prosto je čekala da je otkrijemo u “običnoj” vodi! Nalazila se, dakle, u žuboru izvora, kapima kiše, kuhinjskim slavinama...

Shvativši sve ovo, načinio sam svojevrstan multidisciplinarni i hiper-kompleksan pristup, koji pored zvaničnih naučnih oblasti obuhvata  i ono što se svrstava u granična područja nauke, a sve to, što je naročito značajno, prožeto je jasnim duhovnim gledištem. Nameravao sam da stvorim originalni naučni rad, što bi meni lično bilo lakše - s obzirom na određena iskustva u pisanju takvih radova iz različitih oblasti nauke i tehnike. Ocenio sam, međutim, da bi to bilo prilično besmisleno. Takvo štivo bilo bi namenjeno suviše uskom krugu čitalaca, tim pre što je baš među priznatim autoritetima za pojedine naučne oblasti relativno teško pronaći one koji se zanimaju i za nešto drugo, a naročito za “petljanje” duhovnosti u nauku. Zbog toga sam napisao knjigu naučno-popularnog karaktera, koja ne zahteva naročita predznanja,  čime je prilagođena veoma širokom čitalačkom krugu. Pored toga, u njoj sam ipak zadržao određen studijski pristup, što će je svakako učiniti aktuelnom i za najrazličitije vrste stručnjaka i naučnika.

Što je za čitaoce najbitnije, ova knjiga nije zasnovana na prepričavanju tuđih otkrića “iz treće (i1i ko zna koje) ruke”, već predstavlja autentično kazivanje istraživača koji je do otkrića dolazio neposredno i samostalno, ili iz direktnih i pouzdanih izvora. Otud nedostaje popis literature na kraju knjige, jer bi u ovom slučaju bio bespredmetan. Ova knjiga sama sebi predstavlja literaturu, a čitaoci prosto mogu prihvatiti ili ne prihvatiti ono što je u njoj izneto - po sopstvenom izboru. Oni koji prihvate, mogu imati mnogo koristi u svakom pogledu. Uostalom, otkrića o kojima se ovde govori uglavnom su lako ponovljiva, proverljiva i primenljiva - čime je obezbeđena naučna vrednost iznetih stavova.

Ono što može predstavljati problem, jeste činjenica da ova originalna knjiga na konkretan i edukativno čvrst način promoviše povezanost fizikalno objektivnih fenomena sa ljudskim psihološko-duhovnim stanjima. Kao takva, ima podjednake šanse da se, bez obzira na sopstvenu objektivnost i vrednost, ne dopadne dvema inače međusobno suprotstavljenim kategorijama čitalaca. Prvu čine oni koji svoju sliku sveta grade na banalnom materijalizmu i naivno-reali-stičkim shvatanjima tipa “ne verujem ni u šta što ne vidim” i “može da mi se objasni samo ako mi se objašnjava onako kako sam ja unapred zamislio i kako mogu da razumem”. Drugu kategoriju čine oni što su navodno već u nekakvim “duhovnim” sferama, ali svejedno, kao i oni prethodni, očekuju da se drugi bezuslovno povinuju njihovim shvatanjima bez ikakvog sopstvenog promišljanja. Među ovim dvema kategorijama u suštini i nema razlike, pošto obe u stvari ignorišu i pravu nauku i pravu duhovnost.

Knjiga je u principu namenjena trećoj kategoriji čitalaca, a nju čine svi ljudi čistog uma i otvorenog duha, bez obzira kolikim i kakvim obrazovanjem raspolažu. Među njima se podjednako mogu naći istinski naučnici i oni kojima nauka nije “jača strana”, i jedni i drugi sa podjednakim šansama da od svega ovoga imaju ogromne koristi - počev od čisto pragmatičkih, pa do opšteobrazovnih i duhovnih. Među takvima će se svakako pojaviti i novi istraživači, jer se ova knjiga nikako ne može smatrati konačnom u domenu istraživanja neobičnih fenomena vode, Života i ljudskih psihološko-duhovnih potencijala. A u tim oblastima istrazivač može biti svako ko ima iskrenu želju i veru u uspeh, uz uslov da ga vode isključivo pozitivni motivi. Biće mi drago ako ova moja knjiga nekom novom istraživaču posluži kao referenca i osnova za nova otkrića, uz jedan-jedini uslov - da sve služi isključivo u pozitivne svrhe i da bude lišeno bilo kakvih negativnih namera, misli i osećanja.

Dolazi vreme velikih i suštastvenih promena u nauci, shvatanju Sveta i odnosima među ljudima. To je neminovnost, koju je najbolje što pre prihvatiti. Ne treba ovu knjigu shvatiti kao misionarsku, ali jedan od njenih bitnih ciljeva je i da čitaocima pomogne u tom prihvatanju, naravno - uz potpuno poštovanje principa slobodne volje. Dalji napredak nauke i čovečanstva uskoro neće biti odvojiv od pojedinačne i kolektivne duhovne evoluiranosti. Uskoro nauka više neće o pojavama suditi tako što će ih proglašavati za moguće ili nemoguće, nego će prihvatiti princip da je mogućnost dešavanja raznih fenomena uslovljena VEROM posmatrača i1i korisnika. Tako će biti “i vuci siti i ovce na broju”,  jer će mnogo toga biti moguće onima koji čvrsto i bezuslovno u to veruju, dok se isto to uopšte neće dešavati onima koji sumnjaju ili ne veruju. Zar to, uostalom, nije sasvim logično? Zašto bi neko trebao da ima bilo kakve koristi od nečega u šta ne veruje? Zar bi, recimo, uopšte bilo normalno da neko očekuje pomoć (recimo novčanu pozajmicu) od onoga u čije postojanje uopšte ne veruje? Ako svom komšiji kažete da on za vas više “ne postoji”, nije 1i vrhunac nelogičnosti (i bezobrazluka!) da odmah zatim od njega nešto zatražite? Eto, svako od ovih pitanja istovremeno predstavlja i odgovor. A pošto našim Svetom u suštini upravljaju isti zakoni logično je da važe isti suštinski principi u odnosima čoveka sa čovekom, kao i u odnosima ljudi prema raznim pojavama. Princip ISTINE ne može se odvojiti od principa VERE!

Neka svaki čitalac, pre nego što počne sa čitanjem ove knjige, barem privremeno “ostavi po strani” svoje predrasude, sumnje, neverice, kao i sve druge negativne misli i osećanja. I neka se ne opterećuje time u koju vrstu literature tačno spada ova knjiga. A kada je pažljivo pročita, neka o njoj izvede sopstvene zaključke, na koje ja kao autor ni najmanje ne želim da utičem. Unapred ću samo napomenuti da je ovo knjiga koja govori o čudima i misterijama obične vode, ali i o istinskoj snazi VERE NADE I LjUBAVI.

AUTOR

Izuzetno važno
PRVOČITNO UPOZORILO!
Prvo pažljivo pročitati sadržaj sekcije UPOZOR, a potom redom čitati strane sekcija ISTINIŠTE i IZLOG!!!

Pozovite prijatelje
Preporučite prijateljima sajt ISTINIK!

Iz IZLOGA
Knjige Miroslava Mike Markovića koje ovde možete u celosti čitati za džabe (besplatno)


Metafizički zakonik sudbine


Čuda i misterije vode i vere


HVALOKAZI (MARKETINŠKE PORUKE)

Posetite PONUDNIK u sekciji IZLOG


Mesto za vaš hvalokaz

 

 
ISTINIK - logotip Copyright © 2010, Miroslav Mika Marković
Sva prava zadržana - All Rights Reserved